• July 21st, 2019
Login / Register

Sicaba si ikambusa kwa lipatisiso zamanyalo abanana


Nuusita Ashipala Ongwendiva-Liluko lelibona zakulikanelela kwa baana ni basali, nipabalelo ya banana, litalimani nimatata, mwa kukubukanya litaba hala’ manyalo abanana, mi nebasupile kuhana kwa sicaba ko lipalitisiso liswanezi kueziwa. Sibuabui yomuhulu mwa liluko, Walter Kamaya, naize liluko lakatazeha kakuli bayemeli balikwata habalati kuitenga mwa lipatisiso. “Butata bobatalimani nibona babatisisi baluna kibwa kuli batu habalati kubulela, ikaba kuli baikutwa kuswaba, kapa basaba lipulelo,” nekubulezi Kamaya. Liluko lakulikanelela kwa baana ni basali lisweli kueza lipatiso zalikweli zetalu, ili kuli likubukanye linombolo ni litaba zelukile hala’ manyalo abanana mwa Namibia, ili kubata kufelisa likezo zesi zamulao zeo. Lipatisiso likapatulula mayemo amanyalo abanana mwa Namibia kakuli kanako ye liluko halina linombo hala likezo zasizo zeo. Kono bakatengo ka Nations Children’s Fund babulela kuli banana babafita fa 5,400 sebanyezwi mwa Namibia kanzila ya sizo. Lipatisiso lika ezwa mwa likiliti mo manyalo abanana ‘akalezwa kuli apahami mi likafela kwa mafelo a Njimwana. Likwambuyu wa Liluko lakulikanelela kwa baana ni basali, ni pabalelo ya banana, Doreen Sioka, naize lipatisiso likasebeliswa kuba bupaki hakubulelwa za zwelopili ni kueza milao. Sioka na alabela kwa kangisano ya manyalo abanana, yene yalilwe mwa ndu ya milao ki membala wa Ndu ya Milao wa kopano ya PDM Jennifer van der Heever kwa makalo akweli ye. Sioka naize mulelo wa lipatisiso kikufumana lituto zabutokwa hala manyalo abanana mwa likiliti za Kunene, Omusati, Ohangwena, Kavango ya Wiko ni Zambezi, mi inzi mabapa ni katowati ka HIV/AIDS nilikomano zamabasi. Likwambuyu ubulela kuli likiliti neliketilwe hala mayemo akatowati ka HIV, kuitwala kwa banana, nikupahama kwa kutuhela sikolo, hakusa balwi zeñwi. Kuekezafo, lipatisiso lindongwami hahulu mwa likiti mo manyalo abanana kiamañata, nimo akulubelwa kuli akaezahala, hakutalimwa lipatisiso zakubala za 2013 niza 2017.
New Era Reporter
2017-11-20 09:58:14 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...