New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikolo sa matakanyani sifumana neulo yalukwakwa

Sikolo sa matakanyani sifumana neulo yalukwakwa

2021-10-18  Aron Mushaukwa

Sikolo sa matakanyani sifumana neulo yalukwakwa

NSUNDWA – Sikolo sesifumaneha kwamatakanyani mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela mwasikiliti sa Zambezi, nesifumani neulo yalisebeliso zamasheleñi alikana N$25 000 zakuyahisa lukwakwa, kuzwelela kwakampani yazabundui yezibahala kaFavor viki yefelile. Sikolo sa Nsundwa sina ni litopa zekalela 0 kuisa 9, ni baituti bamwanda kabamashumi amalalu. Hana bulela kanako yakuamuhela lisebeliso muinasipula wakatengo kasikolo John Mulife, nabulezi kuli kutokwa lukwakwa lwasikolo kuwela mwalitokwahalo zeñata, kacwalo neulo neamuhelwa kamazoho amabeli. Naekelize kuli nekuli tata kusikulula kuzamaya kwabatu fasikolo, mi nekuli bunolo kukena mwamakilasi ni mandu amaticele.

“Nekuli tata hahulu kakuli kuluta ni kuituta nekukataziwa. Kacwalo, luitumela hahulu kwaneulo yelufumani, mi luitutwa tabo ni buitumelo,” nekubulezi Mulife. Hala litokwahalo ni butata zana bulezi Mulife sikolo sitalimani ni bona, kungelezi cwalo ni tokwahalo yamakilasi, muyaho wakamaiso ni kutokwa limbuzi. “Nelu fumani limbuzi, kono butata kikuli mezi hakeni kabuñata bakeñisa buhule mwahala tanka ni limbuzi. Lutokwa tanka ili kuli lube ni mezi amañata akusebelisa limbuzi,” nabulezi. Muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando nasepisize kutalima taba yalimbuzi, ni kutusa mwakuyaha lukwakwa. “Lukayo luma manjinela kuzwelela kwakatengo kasikiliti, kutaha kutoshoka limbuzi, nikulubulelela kuli halisabeleki kiñi. Lika halikoni kuyahelwa ponisi,” nekubulezi Likando.


2021-10-18  Aron Mushaukwa

Share on social media