• July 16th, 2019
Login / Register

Sitata kasigeve egano asi Mama Winnie vanamupe sitarata


Mbudi zovarugani MoVenduka –ndango zodoropa zositata saVenduka pangenderera , ngesi kuna kutara asi vahepa kutumbura madina ndi kugava madina gononzira domositata saWindhoek, mokugava mfumwa kwagumwe ogu garwanesere ukoloni mosirongo sawo saSuid Afrika gedina Winnie Madikizela-Mandela. Madikizela Mandela, gonomvhura 81, kwakere mukada gwaPresidente gwanare gokuhova vahorowere mehoroworo lyoudemokoli Nelson Mandela. Age kwadogorokere moJohannesburg ketameko tupu lyokwedi kakupwire mouvere wakere asi kuka kutwikira. Apa nye gakageve mbudi zoruguwo kwaMadikizela Mandela posiruwo sehoreko, Presidente Hage Geingob kwakatente asi Namibia mokugava mfumwa nakatumbura sitarata simwe monodoropa Edina lyaWinnie Madikizzela Mandela. Ano ndango yipo nye kazigwedereko kumwe nokutumbura sitarata simwe asi Dr. Kenneth Kaunda, sitarata sina kara morukanda rwaFreedom Square mKatutura kumwe nositarata sa Pricilia Charlen Geingos, mukada gwanare ogu gatusiga gwaPresidente Hage G. Geingob, ogu vadivire unene asi Aunty Patty ndi asi Niilonga, kwadogorokere mwaDecember 2014. Age kwamuhampurukira moNew York . Munwa gwaGeingos, Nangula, age kapi kayitambwireko noureru etokoro eli lyondango zodoropa omu kavatokwere asi ozina vava tumbure evango limwe lyositarata morukanda rwaKatutura. ‘’ Ose kapi tuna hara Kenneth Kaunda street, Ose kwapulire tupu sitarata esi Mozart sikare ehoroworo lyokuhova, ano pwauvali Schoenlein ehoroworo lyetu lyauvali yimo ana kutanta ngoso mokupitira sayitunga zaNew Era. Mbudi ezi kavageve wondango zodoropa mokupitira momuuyungi gwawo, Scheifer Shigwedha katente asi ndango kazipulisilire mokutumbura sitarata saAnna Mungunda, moAcademia ruha rwauvali morwa nare vamupa mfumwa mositarata simwe moKatutura. Nye simpe pana kara nompumbwe asi sitarata simwe vahepa kusipa Edina lya Nicodemus Kavikunua. Shigwedha yitara eyi yakara moAcademia kwatumbukira kuyitumbura mapenda kadi nomapenda gara. Awo simpe kavakere madina gamwe vana kugazara kukatumbura nonzira moKatutura kuna kara Azaria C Kamburona. “Klaagliedere, sihonena, kwakere asi Edina vana gusa mobibeli eli lina kara ngesi asi kapi lina wapa hena ngesi morwa moJerusalema nononzo edi vatura kuhamena kovantu vawo, makura ngesi kapi yina kuliza novantu nye ava tuna kara nawo yimo ana kutanta Shigwedha. Age katente asi sitarata Kronieke yimo gatungire moBisofi ogu Kamburona yina wapa mokumutumbura Edina lyendi mositarata oso. Shigwedha katente asi sitarata esi Dr. Kenneth Kaunda morukanda rwa Freedom Square eli navarundurura vasiruke esi vapere gumwe gafuma moZambia varuka korukanda rwaKlein Windhoek vayitjindje kumwe naGeingos. Ano mokugwedako, Bach tavasiruku hompa gwanare govaherero Kuaima Riruako. Shigwedha katente asi sitarata simwe vana hara kutjindja kuna kara Fled, vana hara kuruka Sir Seretse Khama gomoBotswana , ano Tuin, Dan,Genesis Bismark ntani Delfos nayo yimwe yitarata vana kukarundurura madina ogo.
New Era Reporter
2018-05-17 09:51:18 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...