New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vatatu va dipawa kovashivikile vavo

Vatatu va dipawa kovashivikile vavo

2023-02-08  Festus Hamalwa

Vatatu va dipawa kovashivikile vavo

 Omulumenhu weedula 42 okwa fya eshi vati a tuwa nombele kumumwainamati pefimbo kwa li tava nu omalodu meumbo lavo.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa koBethaine oufiku wEtivali.

Nakufya okwa tongolwa oye Martins Boois omukalimo womoBethaine.

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaKaras omupedu Commissioner Nicodemus Mbango okwa hokolola ta ti ovalumenhu ava okwa li tava nu omalodu pamwe.

Vati okudja opo ova tameka tava tanguna fiyo olwoodi la holoka pokati kavo.

Opolifi oya hokolola tai ti nakuninga oshihakanwa okwa tuwa nombele lwoikando itatu monhulo nokuxulifila ponhele opo.

Omufekelwa naye vati okwa tuwa nombele mombuda kunakufya.

Omufekelwa okwa kwatwa po nota holoka momhangu yaKeetmanshoop Etitatu.

Oshiningwanima shikwao omulumenhu weedula 25 okwa fya eshi a dengwa kookaume kaye pefimbo kwa li tava tanguna moWindhoek Omaandaxa. Opolifi oya hokolola tai ti nakuningwa oshihakanwa okwa xulifila moshipangelo shaKatutura.

Oshiningwanima shikwao, omulumenhu weedula 33 naye okwa fya eshi a tuwa nombele lwoikando itano kukaume kaye pefimbo kwa li tava tanguna peendingosho modoolopa yaMariental Omaandaxa.

Omufekelwa vati okwa faduka po onghee opolifi otai indile moshiwana kwau e na ouyelele opo a lopotele opolifi.

fhamalawa@nepc.com.na 


2023-02-08  Festus Hamalwa

Share on social media