New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Venaani uli limembala za Swapo ki ‘mapyeha’

Venaani uli limembala za Swapo ki ‘mapyeha’

2020-09-21  Kuzeeko Tjitemisa

Venaani uli limembala za Swapo ki ‘mapyeha’

WINDOKO – Mueteleli wa kopano ya Popular Democratic Movement (PDM) McHenry Venaani, uli limembala za kopano ya Swapo mwandu ya milao ki “mapyeha”, kasamulaho akuhana kuambola mayemo alitaba za lipolitiki mwanaha Zimbabwe. 
“Mwakezo yetuna ya bupyeha ni kusatokomela sililo sa bayahi ba Zimbabwe, limembala za Swapo mwandu ya milao nebahanile mulelo waka wakuli luambole butata bobunze buputuluha mwa naha Zimbabwe, ni mulelo usika kandekiwa kale,” Venaani nabulelezi babihi ba makande. Naize kakuhana mulelo kuamana ni Zimbabwe, limembala za Swapo mwandu ya milao neli iketezi kuyemela kopano ya Zanu-PF, isi kuambola katulo ye maswe hahulu yebatalimana niyona batu ba Zimbabwe.

“Likopano zene lwanezi tukuluho liiketela kuyemelana, isi kunyazana nikuyemela litukelo za batu mwalinaha zeli mwa Mbowela wa Afilika,” nabulezi. Naize kapa Swapo iketela kukandeka mayemo ali mwa Zimbabwe kapa awa, butata bukazwelapili. “Tukuluho ya sicaba imwa butata mwa Zimbabwe, mi kusaiketa mwa Zimbabwe kuka suluhela sikiliti kaufela sa SADC, kapa Swapo ya lata kapa hailati,” nekubulezi muetapili wa kopano yelwanisana. 
Naize butata bobuli mwanaha Zimbabwe bwa bilaeza, mi kuiputezi lika zeñata. Yapili naize kuna ni kulwanisa tukuluho ya sicaba, kibao baba salati kulatehelwa kamaiso kakusebelisa nzila ya tukuluho. “Kulwanisa tukuluho ya sicaba kutiswa ki kisilikani sesi tuna sesi etelezwi ki baba lumelelana ni baeteleli ba lipolitiki, ni bayemeli ba kopano ya Zanu-PF,” nabulezi.

Venaani nabulezi kuli yomuñwi ukona kuhupula kuli muuso wa Zimbabwe usupile tobolo mwatoho ya muuso wanaha Namibia, kapa naha Namibia itinga kwanaha Zimbabwe kwanto yeñwi. “Naha Namibia itomilwe fa mulao wa tukuluho ya sicaba, kamaiso ya mulao ni kukuteka liswanelo za batu. 
Misumo ya milao yeo iswanela kuzibisa muuso wanaha Namibia kuli litaba za lipolitiki liambolwa cwañi,” nekubulezi Venaani. 
Mwanaha Zimbabwe mubihi wa makande ya tumile hahulu Hopewell Chin’ono, ni Jacob Ngarivhume mueteleli wa kopano ya Transform Zimbabwe, nebatamilwe mwakweli ya Sikulu kasamulaho aku huweleza kuli kopano zebusa ya Zanu-PF ilundulwe, kalikakalezo zakuli kamaiso yateñi ya shekesha. Kanako ya cwale sebalukuluzwi.


2020-09-21  Kuzeeko Tjitemisa

Tags: Khomas
Share on social media