New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yanyazwa kabubulayi uhanelwa kupikela tolongo kwande

Yanyazwa kabubulayi uhanelwa kupikela tolongo kwande

2018-10-15  Aron Mushaukwa

Yanyazwa kabubulayi uhanelwa kupikela tolongo kwande

KATIMA MULILO – Nzundamo Kabala walilimo zemashumi amalalu ka aketalizoho, nahanezwi kulifa mali akupikela tolongo kwande, hane abonahalile mwa khuta ya muatuli yomunyinyani mwa Katima Mulilo, Lamubulo kamilatu ya kubulaya, nikubata kubulaya. Kakuya kalipiho za mapokola Kabala nali kwalinwelo la bucwala la Bezi, lelifumaneha kwa mukulela wa nuka ya Lyambai, mwa Katima Mulilo busihu bwa la 05 Yenda. Ili teñi kulumelwa kuli nakalile kunata nyazi yahae yanako yetelele Kahimbi Mahoto. Munyana hae Falali Mahoto hane abata kumutuhelisa, Kabala azwisa tobolo mi akunupa Mahoto fasifuba ni kumubulaya, mi aholofaza Kahimbi kwalizolo labulyo.

Kahimbi na matiselizwe kwa sipatela sa Katima Mulilo, ili teñi nabihilwe kuli nali mwa mayemo hande. Yanyazwa nakile ayo tamelwa kwa munzi wa Kalumba libima zelishumi mbowela wa Katima Mulilo hane abata kubaleha. Tobolo ya fanoka yeñolisizwe mwa libizo lahae yene longile malulo alishumi ka amabeli nefumanwi kuyena, hamoho cwalo ni malumo amañwi atobolo yeswana alishumi ka asilezi. Muzeko noisizwe la 06 Ñulule, kulumelela lipatisiso kuli lizwelepili. Muatuli yomunyinyani neli Boyd Namushinga mi muzekisi wa muuso neli Astrid Hewicke.


2018-10-15  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media