New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Zambezi italimana ni kuzuha kwa linziye

Zambezi italimana ni kuzuha kwa linziye

2020-09-14  Staff Reporter

Zambezi italimana ni kuzuha kwa linziye

WINDOKO – Sikiliti sa Zambezi sitalimana ni kuzuha kwa linziye zefubelu zetuta za Afilika, ili ze sweli kusinya libaka za mafulelo ni licalano. Mwakweli ya Muyana kuzuha kwa linziye nekubihilwe mwasikiliti, mi liluko la njimo neli ile kuyo selaela kwasibaka. Kono linziye zeswana neli bonwi mwalibaka zeñwi viki yefelile. Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu naize kuna ni linziye zeñata mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda za Kabbe ya Mutulo ni Kabbe ya Mbowela, hamohocwalo ni Katima ya Matakanyani.

Kuzuha kwa linziye mwa mutuloupa wasikiliti sa Zambezi nekubihilwe mwalibaka ze cwale ka Lusese, Nakabolelwa, Ibbu ni libaka zeli bukaufi. Nihaike nako ya kulima limela za litabula se felile, linziye litisa butata bobutuna kwa masimu ni mafulelo alimunanu. “Linziye ze neluziboni mwakweli ya Muyana. Kubonahala kuli linziye zeo neli siile mai mi kele lizwala mi kizeñata. Lisweli kusinya bucwañi ni mafulelo,” nekubulezi Sampofu. Naize taba nebihilwe kwa liluko la njimo, mi naize nihaike liluko lipatehile kuselaela mwalibaka zeñwi, habana hande babeleki ni litino za kuisileleza. 

Naize kunani feela ni sikwata silisiñwi mi kutata kuya kwalibaka zetalu zetaselizwe mwasilalanda. Nakupile liluko kuli lisule masheleñi kuli kufumanwe babeleki kuli mayemo atatululwe. Libaka zeo halika selaelwa, limunanu halikoni kufula teñi kamazazi amashumi amabeli kaliliñwi kakuli makete hana kuba hande. 
Naize nihaike kuselaela kukona kutisa butata kwalibaka zamafulelo, sicaba sa swalisana ni babeleki ba liluko la njimo babali kwateñi. Lo kilwa bulalu naha ibihile kuzuha kwa linziye 
unumwaha.


2020-09-14  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media