New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A kuthwa oshitukutuku noombongo kookalyamupombo

A kuthwa oshitukutuku noombongo kookalyamupombo

2020-10-09  Victoria Kaapanda

A kuthwa oshitukutuku noombongo kookalyamupombo

Omulumentu gwomimvo 36, okwa yugwa ohauto niimaliwa N$800 kaafuthi a li a londeke onga aafalelwa mEtitatu mOndangwa. Omupoliko gwopolisi moshitopliwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka potundi 23h30 yokongulohi momudhingoloko gwOkapya moshitopolwa shaShana. “Aalumentu mboka anuwa okwa li ya lefa ohauto ndjoka, onga aafalelwa okuza kOnhuno okuya kOndangwa. Sho anuwa ye li pokuthika mOndangwa, okwa li ya indile ya faalelwe sigo okwAakuna,” Aiyambo ta ti ngaaka.
Ta hokolola ta ti, sho kw ali ya thiki pontopa pOkapya, aafuthi mboka okwa li ya ponokele omuhingi nondjembo nagumwe e na ombele pothingo ye, taye mulombwele a ze ko kopate. Aiyambo ta ti, anuwa okwa li a zi ko kopate, e taye mu manga nongodhi yolusheno komooko nokomagulu. 

Anuwa oya fadhukapo nohauto ndjoka yoToyota Corolla osiliveli, yonomola N 39960 SH niimaliwa N$800 oshowo ongodhi ye yopeke. Oshiningwanima inaash ifathana, omashina gwokudhanwa gwongushu N$196 000 agehe gaali, oga matuka po naafuthi sho ya iteyele mokandingosho kedhina  Durban Villa  molukanda Golf moshitopolwa shaShana. Aiyambo okwa ti okandingosho hoka oka li ka teywa lwopotundi 03h00 yongula momudhingoloko gwOkandjengedi. Natango molukanda Omahenene mOshakati, okandingosho kedhina Green bar okateywa kaafuthi, e taya matuka po neshina limwe lyokudhanwa omanga limwe ye li thigi pondje. Otaku hokolwa kutya, eshina ndyoka kwa li ya yi nalyo, olyi na ongushu N$65 000.  Aiyambo ta ti, oshiningwanima shoka nasho osha holoka potundi 03h00 yongula mEtitatu moka. Opolisi otayi kumagidha oshigwana shikale sha kotokela omaliko ga sho, oshoka oombudhi odha pimbila omasiku ngaka.


2020-10-09  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media