New Era Newspaper

rmb2
Icon Collap
...
Home / Aakalimo yokEemwandi otaya ka pewa oopolota oompe

Aakalimo yokEemwandi otaya ka pewa oopolota oompe

2019-03-29  Staff Report 2

Aakalimo yokEemwandi otaya ka pewa oopolota oompe
Top of a Page

Victoria Kaapanda

OSHAKATI-Elelo lyondoolopa yaShakati olya tengeneka okulongitha oomilliona N$17, okutembudha oshowo okumonena aakalimo yomolukanda Eemwandi mondoolopa yaShakati yokuuzilo omahala omape kOnawa. 

Nonande Onawa oyi na omahala  ge li 3 000, omahala ge li 510 oga longekidhwa nawa, ihe  aakalimo  ye li  312 oyo ayeke  taya ka tembudhwa  okuza momasiku 1  Mai nuumvo.

Omunanigondoolopa yelelo lyondoolopa yaShakati Werner Iita okwa popi ta ti elalakano lyokutembula aakwaashigwana mboka, okuza molukanda Eemwandi oku ya fala kOnawa, oya hala okuhumitha komeho nokuyambula po aakwashigwana yomolukanda ndoka, okuza monkalo ndjoka ye li yi nyanyaleka.

Iita ta ti Eemwandi olukanda lumwe ndoka lwa li lwa ndhindhilikwa lwaa na olusheno, omeya ge li popepi oshowo uundjugo. Ihe mbyoka oyo iinima ya simana nohayi longithwa noya pumbiwa komuntu esiku kehe.

“Komahala hoka tatu ke ya fala okwa longekidhwa nawa noku na omeya, olusheno, uundjugo oshowo oopolota dha tendwa nawa, nodha dhingolokwa koondhalate dhoka  dha tenda ko omahala gawo.”
Okwa li wo a kumagidha mboka taya ka tembudhwa kutya haekako nando, naya tembuke nuuyogoki, oku ikaleka kokule noomikithi hadhi zi moongaga.

Iita okw ali a popi ta ti oya li ya tameke nolukanda ndoka lu li monkalo ondhigu, ihe nge ya mana otaya tsikile nolukanda lwa Sky oshowo Oneshila.

Gandjeleni Shuuya okwa li alombwele onzonkundaneki ndjino ta ti oye uvite ombili, oshoka oya pewa omahala omape ge na uuwananwa owindji mboka kakwa li nge eshi kutya ote ke wu mona nando esiku limwe lyomomasiku.
Shuuya ta ti olusheno ohatu lu mono ashike komagumbo, oopomba, oshowo oku ongiha uundjugo waantu. Ta ti ngashiingeyi iinima mbika otatu ke yi pewa oshali shamuhongi nepangelo oye li pandula noonkondo.

“Epangelo nani oli tu wete ngaa, nonando twa kala tatu nyenyeta, nani opo ngaa tali thiki. Ngashiingeyi otwa pewa oonzapo dhetu tadhi ulike kutya omahala getu oko ge li kOnawa shili.

Ta gwedha po ta ti molukanda mono yeli paife omu na omauwinayi ogendji, omwa kaka mo mu na uunona wawo tawu tondoka ashike nolukanda.  Omahala ka gena oohofa, ihe ngula okanona oke li moshipangelo ka pewa nenge ka lyata iinima iiwinayi molukanda.

Oondoolopa yaShakati oyo yotango okugandja omahala komalukanda ge li monkalo ombwiinayi monooli ayihe, Elelo lyondolopa otali ka longa lyo ene okutembudha oshowo okulonga iilonga ayihe tayi ka pumbiwa, itali ka gandja nando okontalaka.

Aakalimo mboka oya li ya pewa omadhewo oshowo omalongo kElelo lyondoolopa opamwe nuuministeli womavi oku uvitha ko aakwashigwana uuthemba woopolota dhawo, mboka ya pewa uule womasiku gatatu noya li ya pewa oonzapo dhawo ongendhidhiliko ly


2019-03-29  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page