New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakwanezimo yaafuthi ya kuthile nakuyugwa iilwitho

Aakwanezimo yaafuthi ya kuthile nakuyugwa iilwitho

2021-01-14  Victoria Kaapanda

Aakwanezimo yaafuthi ya kuthile nakuyugwa iilwitho

Fransina Thobias ngoka a li a ponokelwa koombudhi Etitatu lya zi ko okwa ti, ku uvite ombili komapopyo ga li ga popiwa kaakwanezimo yaafuthi mboka ye mu yugu iimaliwa. 

Tobias okwa li a yugwa iimaliwa ye moshanga shomutenya pEtango mOshakati, omanga a li ta nana oshimaliwa pokambomba.   
“Nonando iimaliwa yandje onde yi mona hapo tandi hulile mpaka, oshoka omapopyo gawo otaga mbandaleke notashi ulike kutya oya ikilila okuyuga aantu,” Thobias a popi ngaaka.

Ta hokolola ta ti, okwa li a ka nana oshimaliwa pokashina koFirst National Bank (FNB), mpoka a li a kondokelwa po kaamati ye li yaali  ye mu tula pokati.

 Mboka oye mu thiminike opo a tule mo oonomola dhokambomba, ee taya yakula po iimaliwa nokumatuka po.
“Elago enene okwa li nda ndhindhilike onomola yohauto. Okwa li nda landula ko nohauto  ndjoka kwa li ndi li nayo. Gumwe gwomuyo ngoka a li a kutha otakisi yimwe a kanithe ngeno iinkoti, oye twa landula omanga yakwawo ya yi nohauto ndjoka ya li nayo,” Thobias ta hokololo.
Ta ti, omupya gwe motakisi ndjoka a londo omwa li mu na omupolisi kee li miikutu yiilonga, ngoka a li adhimbulula kutya omuntu ngoka e ya mo oku na shoka a ninga oshoka otakisi otayi tidhwa. Omupolisi ngoka okwa li a kwathele nokukwata omulumentu ngoka sigo a holola mpoka a li a kutha iimaliwa mbyoka a li e na po. 

Ta ti, omufithi ngoka okwa li a dhengele yakwawo ya ete iimaliwa iikwawo oshoka okwa mangwa.
Iimaliwa ayihe kumwe oya li N$3 000, nokwa li ya topola kehe gumwe N$1 000.
“Aakwanezimo yomulumentu ngoka a mangwa, oya li ya thiki po ya homata omakatana noondjembo ya hala oku tu dhenga, anuwa natu ethe mumwayina, nokomazimo getu oku na oombudhi,” Thobias ta popi ngaaka.
Ta ti,  okwa li  ya kambadhala, noku ya lombwela kutya otaya ka tula mo oshipotha.

Omumwayina kadhona ngoka a li po ta hingi ohauto yoIsuzu ta popi kutya ye omulongisikola, okwa ti, naya tsikile okuya kopolisi yo otaya dhengele omukuluntu gwoshiitasi ngoka ya li ya tumbula kedhina.

“Shoka osha uvitha ndje nayi, nani aafuthi naya kale taya longo uulingilingi moshigwana oshoka oye na mboka taya vulu okudhengela ye ya gamene omanga taya longo iilonga ya puka,” Thobias ta popi nongeyo.

Ta popi ta ti, oshike aantu mboka inaaya mangwa po ngele oshitaasi shopolisi osha udha aapolisi oshowo iihauto yi li mopatolola.
Omugandji gwomawuyelele gwopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti, shoka sha popiwa kaakwanezimo osha puka.
“Aafuthi mboka oye na okumangwa oshoka inaya pumbiwa moshigwana. Kehe esiku otatu lopotelwa iiningwanima yoludhi ndoka,” Aiyambo a popi ngaaka.

Aiyambo okwa li a popi kutya opolisi oyi na okuninga onkambadhala ayihe opo aafuthi mboka ya kale ya mangwa.
Aapolisi moshiitaasi ethimbo ndyoka oya li ya popi kutya aafuthi mboka oye shiwikile iilonga mbyoka.


2021-01-14  Victoria Kaapanda

Share on social media