New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ekopi la Ngoloneya wa //Kharas ola enda nawa

Ekopi la Ngoloneya wa //Kharas ola enda nawa

2018-09-28  Tuulikki Abraham

Ekopi la Ngoloneya wa //Kharas ola enda nawa

Tuulikki Abraham

Keetmanshoop – Ekopi laNgoloneya wa//Kharas olo opo la danwa oshikando shotete mondjokonona poka pale komaudano moKeetmanshoop, mehuliloshivike olo twa dja ola enda nawa.

Palopota oyo ya yandjwa komunambelewa mombelewa yaNgoloneya wa //Kharas Lukas Shekwaanyena okwa tumbula kutya, ekopi langoloneya olo la danwa oshikando shotete, ola li la unganeka oudano wosoccer oshoyo oudano wetanga lomokambaba. Oudano wekopi laNgoloneya owa li wa yeulukila eesipana adishe domoshitopolwa sha//Kharas.

Eesipana di li 8 oda li da kufa ombinga metanga lokeemhadi, neesipana di li 8 oda li da kufa ombinga metanga lomokambaba.
Shekwaanyena okwa tumbula oudano wa enda nawa, ngaashi osho sha li elalakano oku unganeka oudano watya ngaha. Okwa tumbula kutya nonande oudano wa danwa oshikando shotete odula yoneudo, okuniwe omafaneko opo oudano wekopi laNgoloneya wa//Kharas u kale hau kala ko odula keshe.

Osipana oyo ya yangatapo ekopi loudano wokatanga kokeemhadi, Ospana yomomo Keetmashoop modoolopa ya findana N$10 000.00 neemedalia doshingoli di li 20. Osipana yokoKarasburg uushilo oyo ye ya ponomola onhivali oya pupulwa kombuda N$5000.00 nee medalia doshishisiliveli di li 20.  Osipana yokoKeetmashoop Komikunda oyo ye ya monomola onhinhatu, tai pandulwa neeN$2500.00 oshoyo eemedalia doshikushu di li 20. 

Omudanitanga ha danene osipana yokoKarasburg uushilo Rowan Rooi okwa pewa epapa eshi oye a tulamo eekoola dihapu di li 7.
Koudano wetanga lomokamaba, osipana yomoKeetmanshoop modoolopa oyo ye ya ponhomola yotete ya findana N$4000.00 neemedalia doshingoli di li 10. Osipana yoko!Nami#nus oyo ye ya ponomola onhivali, ya pewa N$2000.00 neemedalia dosiliveli di li 10. Osipana yokoKarasburg uushilo oyo ye ya ponomola onhinhatu, tai pewa N$1000.00 neemedalia doshikushu10.


2018-09-28  Tuulikki Abraham

Tags: Karas
Share on social media