New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elelo lyondoolopa yaShakati inali gandja evi koHydraform Building Solutions

Elelo lyondoolopa yaShakati inali gandja evi koHydraform Building Solutions

2020-07-30  Victoria Kaapanda

Elelo lyondoolopa yaShakati inali gandja evi koHydraform Building Solutions

Elelo lyondoolopa yaShakati lyakumagidha aakalimo yomOshakati ya ikaleke kokule nehangano lyokutungila aantu omagumbo tali ithanwa “Hydraform Building Solution”.
Omugandjimulombo melelo lyondoolopa yaShakati Katarina Kamari okwa ti, aakwashigwana naya kale ya kotoka uuna ehangano ndyoka tali popi nayo okuya pula li ya tungile omagumbo oshoka elelo lyondolaopa inali gandja evi lyokutunga kuyo.
“Elelelo lyondoolopa yaShakati inali gandja evi kehangano ndyoka opo li vule okutungila aantu omagumbo.  Ehangano ndyoka ohali tungile aantu omagumbo, ihe ohali pula oshimaliwa shoku ishangitha nosho tuu, moshitopolwa ashihe Shakati kali na mo ehala lyokutunga,”Kamari ta ti ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, omahagano agehe ga pewa uuthemba nepitikilo kelelo lyondolopa yaShakati moshitopolwa oku tungila aakwashigwana yomOshakati, ihaga pula oshimaliwa sho kwishangitha.
Kamari okwa kumagidha kehe ngoka e na edhiladhilo lyokutungilwa komahangano gwokutunga, a kale eshi lopota tango kelelolo lyondoolopa omanga inaa tsikila komeho.

Kehe ngoka e na uupyakadhi watya ngaaka na thike poombelewa dhelelo lyondoopolopa mOshakati.
“Shika osho hashi eta omagumbo ga ka ngumunwe po kuMuni, omanga inaga pwa okutungwa, oshoka thimbo limwe omagumbo oga tungwa momahala inaga pitikwa, nenge ina ga uthwa kuMuni ye mwene.
Omalelo gwondoolopa oge na okaalita kondoolopa, hoka haka ulike mpoka pe na oku longwa nenge pe na okutungwa, onkene osha puka ngele gumwe ta tameke okutunga  kehe mpoka omanga inaa pewa epitikilo kelelo lyondoolopa.   


2020-07-30  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media