New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Masisi ubihiwa kwakhuta yalifasi hala mafu aba Nchindo

Masisi ubihiwa kwakhuta yalifasi hala mafu aba Nchindo

2022-08-22  Kuzeeko Tjitemisa

Masisi ubihiwa kwakhuta yalifasi hala mafu aba Nchindo

Katengo kaCaprivi Concerned Group (CCG) kasotelize mubusi wanaha Botswana Mokgweetsi Masisi ni yomuhulu wasisole sahae kwakhuta yetalima zabubangoki bwalifasi (ICC), hala mafu amandui babane mwasilimo sa 2020, mwamazoho amasole banaha Botswana (BDF) kamaikuto akuli neli nebazuma isi kamulao. Mizwale babalalu Tommy (48), Martin (40) ni Wamunyima Nchindo (36) nimuhabo bona Sinvula Munyeme (44), nebakunupile kimasole banaha Botswana la 5 Njimwana 2020 kwamukulela wanuka yaChobe. Mwakatulo yapatisiso kwamakalo asiliso se muatuli wasikiliti Taboka Mopipi nafumani kuli masole nebasina maikuto akubulaya, kono nebaitwanezi mandui habakala kukunupa. 

Kacwalo maBDF habakonwi kubeiwa mulatu hala mafu amandui, nabulezi. “Lubiha kuli muzekisi kwakhuta yalifasi abatisise taba yacwanuñu, hala mafu amandui babane, bane bakunupilwe la 5 Njimwana 2020 kamaikuto akuli nebazuma isi kamulao mwanuka yaChobe, kakuba taba yabubangoki hala sicaba mwatasa mulao wakhuta yalifasi,” kubaleha liñolo lene libonwi kiNew Era kuñolela muzekisi wakhuta yalifasi Karim Khana, ili lene linyatezwi kimuñoli waCCG Edwin Kamati la 29 Sikulu unumwaha. Naize buiketelo bwanaha Botswana kusazekisa bane baezize kezo yeo, kamaikuto akuli mandui nebakunupile pili, habuna fobuyema kakuli nekusina hande bupaki, kakuli lipatisiso nelisika feela hande. 

Samati nabulezi hape kuli kwanda lipatisiso zene lisika feela hande, lipiho zakupazulwa kwalitupu nelisika ezwa hande mi neli tezi sialuluti, mi khuta nehanile piho yañaka wasipatela wanaha Namibia. Zeo halili cwalo sibuabui walubasi George Nchindo naize nihaike babata kuli taba ibihiwe kwakhuta yalifasi haba lumelelani “ni numwana yeisa taba kwakhuta yalifasi.” Naize: “Lubasi nelusika buziwa, neluboni feela piho mwamutende waBotswana. Haluzibi mulelotuna kuli kiufi. Nchindo nabulezi kuli lubasi nelukupile muuso kuli taba iswe kwahalimu kono “muuso ukuzize.” Lubasi lwabilaela mi lukupa muuso kuli uise taba kwahalimu. Muñoli wakatengo kamakwambuyu Geroge Simataa nasika alaba foni yahae.


2022-08-22  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media