New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / N$92 000 ashike ya monika...oongangala dha ya ontuku noN$200 00

N$92 000 ashike ya monika...oongangala dha ya ontuku noN$200 00

2020-06-02  Victoria Kaapanda

N$92 000 ashike ya monika...oongangala dha ya ontuku noN$200 00

ONGWEDIVA - Etitano lya ziko, oombudhi dhili ine, okwa li dha ponokele omuniilonga gumwe ngoka kwa li a nana iimaliwa N$400 000 mombaanga yimwe mOndangwa, nelalakano lyoku yi fala kombaanga yoFNB natango mOndangwa. 
Opolisi moshitopolwa shaShana oya mono po ashike N$92 000,  e tayi manga aafekelwa moshiningwanima  shoka ye li yaali, omanga ye li yaali ya fadhuka po niimaliwa N$200 000.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana Rauha Amwele, okwa ti omulumentu ngoka okwa li a kondjo nokwa li a ningi onkambadhala  yokuumbila omukeeleli gwomaliko ondjato yiimaliwa ngoka ali posheelo shombaanga ndjoka kwali ta yi muyo, ashike oongangala odha li dhe mu vulu oonkondo e tadhi fadhuka po niimaliwa yimwe.

Amweele okwa ti omanga ya li yayakula ondjato yiimaliwa nokutondoka po, iimaliwa yimwe oya li ya gwile pevi e taye yi toola po. “Aalumentu mboka okwa li ya tondokele mokahauto koka Polo Vivo okatokele, noya li ya ka kondama nohauto yawo mondjila onene pokati kOshakati nOndangwa, moka mwa ehama yaali e taya kwatelwa poshiponga,” Amweele ta ti ngaaka.
Ta hokolola ta ti aalumentu mboka yaali ya adhika poshiponga oya li ya adhika niimaliwa yimwe, moondjato oshowo natango yimwe ya gwila noya halakana poshiponga, mbyoka kumwe ya ningi  N$ 92 000.

Amweele okwa popi ta ti, aafekelwa yaali oya tondokapo, sigo onena inaya kwatwa, gumwe okwamangwa kopolisi omanga gumwe okuli moshipangelo shaShakati momake gopolisi.

Opolisi otayi indile moshigwana opo yi lopote nenge yi gandje omawuyelele mpoka pe na aalumentu mboka yaali oshoka oya nika oshiponga notaya tsikile okulonga iilonga ya puka moshigwana.
Sha ikolelela kuuyelele wa li wa pitithwa mepeko lyopolisi, gumwe okwa ndhindhilikwa omuleeleka, ta popi elaka lyOshikwambi nokwatseyika nawa nedhina “Sam Nujoma”.

Otaku hokololwa kutya aalumentu mboka, natango oya tseyikaka nawa, kutya oyo yamwe yomokangundu hoka haka yeke aantu iimaliwa iinene uuna ya nana moombanga mondoolopa yaNdangwa. 
Shika osha li sha konaakonwa kutya oombudhi ndhoka, odhi na aanilonga mboka haye ya lopotele uuna pe na ngoka anana oshimaliwa oshindji, moombanga nenge moongeshefa onene.


 


2020-06-02  Victoria Kaapanda

Tags: Oshana
Share on social media