New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okanona komimvo ndatu momahepeko gopaihulo

Okanona komimvo ndatu momahepeko gopaihulo

2020-10-19  Victoria Kaapanda

Okanona komimvo ndatu momahepeko gopaihulo

“Ihandi kotha we omadhiladilo ngandje oga thiga ndje po, kandi wete shoka ndi na okuninga.”
Ngoka ogo omatumbulo gomukiintu –yina yaanona yatatu ngoka ta ti okanona ke hoka kokantowele oka ninga oshihakanwa shiihulo, ashike mboka haye ka hepeke ihaya katukilwa onkatu.  
Omukiintu ngoka ta hokolola kutya okanona ke hoka tango ka li ka kwatwa koonkondo omanga kena omvula yimwe ku hekulu, ashike naye sigo ompaka ina ningwa sha.

“Inandi manguluka we okuthiga po okanona kandje, nonando otandi zi po itandi vulu okukathiga po, oshoka aluhe ohandi adha ashike ka kwatwa koonkodo, ihe ka pu na shoka hashi ningwa po, yakwetu onda pumbwa ekwatho inandi manguluka we, Yina yokanona ta popi nomahodhi taga tondoka.
Ta popi, ta ti onkalamwenyo yokanona ke oya yiwa moshipala.

Iiningwanima mbyoka nonando oheyi lopota kopolisi, kapuna shoka hashi ningwa po. Ta ti oha lombwelwa ashike kutya omakonakono gopolisi inaga pwa, ihe aafekelwa ihaya mangwa po.
Ta holola ta ti, onda enda andi pula omayele kutya oshike ndina okuninga, ihe oyendji ihaya pulakene ndje, oye wete ndafa tandi fundju, omanga yamwe taya ti, okanona kandje pamwe okena ombepo yoku halukwa.
“Yakwetu ondina okuninga ngiini, opo ndi gamene omumwandje, onkalamwenyo yokanona kandje oyi li muupyakadhi,” yina yomunona, ta ti ye ta lili.

Ta ti, nuumvo okanona ke natango okakwata koonkondo komulumentu, ta tengeneke ena omimvo 30 momukunda Oshipya moshitopolwa shaShana.
Ta hokolola ta ti, okanona hoka okwa li ka kwatwa komulumentu gwopuushinda, ihe anuwa okwa koneke kutya okwa kala ethimbo teshi ningi, nonando tango ka kwali eshi dhimbulula.

“Esiku limwe okwa li nda koho okanona kandje, etatu yi kegumbo hoka tuka tokelwe. Sho twa thiki megumbo moka, okanona sho ka mono omulumentu ngoka okatondokele kuye,” yina yo kanona ta ti ngaaka.
Ta ti, oshoka ka kwali a fekela omulumentu ngoka ta vulu okudhanena okanona hoka, ina kala ena nasho. Okwa kuutumba nagumwe go megumbo moka, ya tula ko omahokololo gawo. Anuwa okwa li a mono pwa piti ethimbo ele, okanona ke ke ka wete. Ta ti okwa li a tokola eke ka konge, megumbo alihe.

“Onda kala tandi ya ithana ayehe nokanona, ihe itaya itaala, sigo tandi yi mongulu moka yali yeli nokanona, ihe itaya itaala. Onda li ndatokola okuya mongulu moka, nonando omwaluudha. Sho tandi ende ndu uka meni onduuvu oshinima shafa ombiga sha gu,” yina a hokolola. 
Ta ti, okwa tsikile ta ithana, ihe natango oya mwena. Sho a thiki puyo okwa adha a kwata okanona mokwaako, okwa thikile teka kutha po, eta ya yi kegumbo.

Ta hokolola ta ti, sho a thiki megumbo okwa thikile ta hula okanona ikutu, anuwa sho atala ombulukweya oyina oombinzi, niinima iitokele yi li komatundji gokanona.
Omukiintu ngoka okwa ti, okwa li a piti, tayi koshipangelo hoka okanona anuwa kamonika kundohotola kutya okakwatwa koonkondo. “Onda li nde shilopota kopolisi ihe sigo ompaka, omulumentu ngoka inamangwa po, anuwa oshoka omakonakono inaga pwa.

Ondili momalimbililo nomayipulo omawinayi, okanona kandje okashona unene, ihandi kotha we. Ihandi vulu we noku nyangadhala oshoka ondina uutile woku ka thiga po. Ta ti, otaka tambula omagwedhele po agehe taka pewa oshoka, omadhiladhilo oge mu thiga po paife.

Okanona hoka oke li pokati, kaamwayina yeli yaali, okantowele.
Omupopiliko mUuninsteli wuukwakwashikekookantu, uuthikepamwe nesiloshimpwiyu lyaanona, Lukas Haufiku  moonkundathana naKundana  okwa ti, iiningwanima ya tyaangaaka ohayi holoka ihe aakiintu ka yena ontseyo nkene yena okuninga. “Otandi kumagidha yina yokanona hoka, athike poombelewa dhetu, opo amone omayakulo agehe ga pumbiwa okukelela nokugamena onkalamwenyo yokanona hoka,” Haufiku a popi ngaaka.
Haufiku okwa ti, shika oteshi thikitha kaahungi mwenyo methimbo efupi opo ya indope moshiningwanima shoka.


2020-10-19  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media