New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okapuka nokadhila ka ponokele omahangu 

Okapuka nokadhila ka ponokele omahangu 

2021-05-14  Victoria Immanuel

Okapuka nokadhila ka ponokele omahangu 

Iilikolomwa yomomapya oyindji anuwa oya hanagulwa sho okapuka kaponokele omapya oshiwike sha zi ko moshitopolwa shaMusati. 

Kakele kokapuka, otaku hokololwa womoshitopolwa  shaShana mwa monika okadhila ta kali iilya momapya.

Selma Johannes momukunda Onaushe moshikandjohogololo shaUuvudhiya okwa ti, oya ningi iiwike iyali taya dhenge okadhila  momapya,  hoka anuwa ha kali naana oshilya ngaashi Oshipahu. “Okadhila hoka ohaka ithanwa “Okalyamahangu” ihe oha kali taka mana po. Nuumvo otuli miihuna, opo twa zi muupyakadhi woshipahu. Nena okadhila noka puka hoka natse tuuvite keli moshitopolwa shaMusati,” ta ti ngaaka. Kansela gwoshikandjo hogololo shUuvudhiya Temoteus Shivute okwa ti, okwa lopotela okadhila takali shinyanyaleka, ihe okapuka ineka lopotelwa natango.

Omupopiliko muuministeli wuunamapya, omeya netalululo lyomavi Jona Musheko okwa ti, uuministeli ka wuna natango uyelele kombinga yokapuka moshitopolwa moka pethimbo ndika, oshoka opo yeka lopotelwa Etiyali. Ta ti, aanambelewa opo ya tumwa yaka konge mpoka pena okapuka moshitopokwa moka, opo ya vule okugandja uyelele oshoka sigo ompaka nayo oyeka wete ashike ko malungula. “Ngele otwa galukilwa kaanambelewa yetu, atu kagandja eyamukulo meendelelo na nkeene tuna okukwathela,” a popi ngaaka.

Musheko okwati, nonando kena uyelele wo thaathaa, otaku hokololwa anuwa ka monika koMakange noRuacana moshitopolwa shaMusati. Kansela gwoshikandjohogololo shaRuacana Andeas Shintama okwa ti, sigo opaife ina lopotelwa okapuka moshikandjohogololo she, pamwe aanafalama opo ngaaa yeli mondjila okukalopota, ngele omokeli shili.

Omvo gwayi okapuka okali kalopotwa  kahanagula omapya shinyanyaleka moshikandjohogololo shaShikuku.

Iihwa nomiti oyali ya lika omafo momidhingoloko dhimwe dhaMusati.


2021-05-14  Victoria Immanuel

Share on social media