New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omahooli onkene taga tsikile okundjondjelwa moshilongo 

Omahooli onkene taga tsikile okundjondjelwa moshilongo 

2022-07-07  Victoria Kaapanda

Omahooli onkene taga tsikile okundjondjelwa moshilongo 

Victoria Kaapanda 

Konima opolisi moshitopolwa shaMusati ya li ya ningi oshikonga showina moshitopolwa, okwa li ya manga po omulumentu gwomimvo 34 nomahooli inaaga pitikwa moshilongo.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Moses Simaho okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka momudhingoloko gwomahenene moshikandjohogololo shOnesi.

Ta ti omulumentu ngoka okwa li aadhika no nooyenka dho Mahooli mohauto ye yokaloli. Simaho ta ti omahooli ngoka ogongushu yoshimaliwa N$10 950.00 no kwa li a adhika noshimaliwa koomuma N$800 shoka taku fekelwa aalanditha omahooli ngoka. Ta gwedha po kutya ootenka ndhoka odhoolita 905.

Shoka osha holoka ashike oshiwike shimwe sha piti sho omahooli gazi koAngola ga mangwapo moshitopolwa shaHangwena. Sha ikolela kepeko lyopolisi ohauto yina omandini ga pita po 30 ga londekwa mohauto yoFord Ranger okuza koshikoto sigo okiipundi yokonima nayo oya li ya mangwa po. Otaku hokololwa kutya epangelo lyaAngola olya tulapo omakankameno opo kaali landithe we omahooli taga tekelwa momandini ogendji.

Epangelo lyaAngola anuwa okwa lyeyapo neindiko ndyoka konima lya uvu omanyenyeto gaaNamibia.

Otaku hokololwa kutya omahooli koAngola oga uthwa ashike okulandwa mendini limwe nenge mokandini koolita ntano. Shoka otashi kala oshidhigu kaaNamibia okuyakela omahooli moshilongo. – vkaapanda@nepc.com.na


2022-07-07  Victoria Kaapanda

Share on social media