New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omuchina gumwe natango a ponokelwa kookalyongo

Omuchina gumwe natango a ponokelwa kookalyongo

2022-08-16  Victoria Kaapanda

Omuchina gumwe natango a ponokelwa kookalyongo

Opolisi mositopolwa shaKhomas oyi li molukongo lwaafuthi mboka ya li yathigi ya manga omuchina nokuya ontuku noshimaliwa N$8 000, konima ya ndopa okutumba uuketha wiimaliwa. Shika osha holoka ashike omasiku omashona sho natago aachiina yalwe ya li ya ponokelwa noku kuthwa oomilliona dhontumba koWindhoek, oshiwike sha ziko.

Opolisi natango oyi li molukongo lwaafuthi mboka, omanga yaali yomuyo ya li ya mangwa Etitano lyaziko. Opolisi oya ti, aafuthi mboka yaali okwa li ya mangelwa moshitopolwa shaShikoto, pOshivelo. Otaku hokololwa kutya aafuthi mboka okwa li ya kwatelwa mombesa yo Intercape, sho yaadhika nondjembo kaayina oonomola ooholo dhi li 15, yo kaayina oombapila.

Ta yi gwedha po kutya, natango okwa li yaadhika noshimaliwa N$2000 oshowo US$200. Opolisi, moshitopolwa shaKhomas oya ti omuchiina ngoka okwa li athigwa amangwa megumbo lye koHockland park, nonando a li a pondola okwiimangululama. Ta yiti, aalumentu mboka okwa li yaandhika pomarobota popepi noositola dhoGame, no kwa li ya pula omuchiina ngoka iilonga.

Omuchiina anuwa okwa li eya londekepo nomondjila anuwa okwa li ya pula omeya gokunwa. OmuChiina ngoka anuwa okwa li a piti pehala lye mpoka a li ngeno teke yapa sha sho kunwa. Opolisi oya ti, sho ayi meni lyegumbo, anuwa okwa li a ponokelwa kaalumentu mboka yaali yena oombele peke, taya pula iimaliwa.

Ya ti, omuchiina ngoka okwa li agandja oshimaliwa N$2 400 oshowo N$4 500 mbyoka kwa li a tumu anuwa kongondhi. Opolisi oya ti, aafuthi mboka okwa li ya pititha uuketha wiimaliwa wu li uuyali pomakende nelalakano lyoku wupitula po .

Ta yi hokolola kutya, omuchiina okwa li a pondola okwiindhitulula mo mongondhi moka a li athigwa amangwa, eta kutha ondjembo. Ya gwedha po kutya omanga aalumentu yaali kwa li ya zi mokauto kali pondje, ya ile po ngeno uuketha mboka wiimaliwa, omuchiina okwa li ayaha mpoka pena uukithe etaya matuka po.

Opolisi oya ti, omufuthi gumwe okwa li alumatwa konyala, noombinzi odha li dha adhike megumbo kopolisi. Ta yi indile moshigwana shi lopotele opolisi yi li popepi nayo, una ya mono mboka ya ningi oshiningwanima shoka.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-08-16  Victoria Kaapanda

Share on social media