New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omufuthi a yaka oondjuhwa konyala 70 koshikuku

Omufuthi a yaka oondjuhwa konyala 70 koshikuku

2020-06-11  Victoria Kaapanda

Omufuthi a yaka oondjuhwa konyala 70 koshikuku
Top of a Page

Omunafalama gwoondjuhwa Teopolina Shatilwe, ongula yOsondaha ya zi ko, okwa penduka noshikuku sha tetwagulwa komufuthi ngoka a matuka po noondjuhwa dhe, adhihe dhi li 68 momukunda. Shika osha ningilwa Omakango mEndola, mOshitukulwa shaHangwena.
Shatilwe, okwa thigala mo ashike noondjuhwa 32. Ta ti oondjuhwa dhe okudhishi nawa, ngele okwa falwa popepi nadho, ota vulu okudhi totha mo, nonando odha tulwa mumwe na dhimwe dhiili.

“Oondjuhwa mOshiwambo ihadhi yakwa, odh ina oshidhila. Ihe ngame omuntu omukuluntu nomahodhi gandje ita gayi pevi owala, ine hala okutala okanona kamumwameme ka yonuka, ihe omolwa oondjuhwa. Ilongeni okwilongela ne yene aaholike,” ta popi neyeme.
Ta hokolola ta ti, oondjuhwa dhe oha dhi ningi ekudhilo aluhe ngele ta dhili ethimbo lyuusiku, nonando oombwa okwali tadhi gwedha natango ethimbo ndyoka, ota ti, okwali e wete ashike tadhi gwedha aantu taya ende kopate, oshoka egumbo lye o li li popepi nopate.
Ta ti, ethimbo oshiningwanima tashi ningwa ina adhika a kotha nando, oshoka ekudhilo okweli uvu lela, ashike ota ti, otadhi kudhile wala ngaashi shito.

Ta ti, oondjuhwa dhe odhindji odha kashilumbu onkene, ngele owe dhi tula moshipakete, ohadhi ngungumana etadhi mwena.
Shatilwe okwa ti, opoleyeka ye ndjoka okwali eyi toto mo2015, noondjuwa dhe adhihe mwa kwatelwa uuyuhwena ngaashi ngeyi, odha pita 500. Ta pandula ta ti, okuna lela ookasitoma. Nangoka e mu yaka omuntu lela hakala puye nenge e shi mo nawa megumbo lye.
Ta ti, ongeshefa ye oya shunithwa pevi oshoka oondjuhwa dho dha matuka po nomufuthi odho kwali dhina okumuhumitha komeho, ano dhina oluvalo olu wanawa.

“Sho nda tameke opoloyeka yandje onda tamekele ashike noondjuhwa 16, dhoka dhaka valela ndje sigo oondjuhwa 1000, etandi tameke okulanditha,” Shatilwe ta ti ngaaka. 
Hugunina okwa thindi omuthindo, ta ti iinima yaantu kayi gumwa. Unene aanyasha, tamekeni okulonga kune yene, okuyaka ka kuna elaga ihe otamu iyetele  aantu omipya dha aluhe.
Ota indile moshigwana ngoka eshi mpoka tapu landithwa oondjuhwa omasiku ngaka, opo alopotele opolisi ya Hangwena hoka apatula oshipotha.


2020-06-11  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page