New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolisi Momusati ya kumagidha oshigwana shi yande okuya iilonga yopolisi moshipala

Opolisi Momusati ya kumagidha oshigwana shi yande okuya iilonga yopolisi moshipala

2020-09-17  Victoria Kaapanda

Opolisi Momusati ya kumagidha oshigwana shi yande okuya iilonga yopolisi moshipala

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Titus Shikongo, ota kumagidha oshigwana shi hulithepo okuya iilonga yopolisi moshipala.
Ndhoka okwe dhi popi sha landula okavidio taka taambathanwa komalungula komukiintu ta lombwelwa a londe mohauto opo a ka pulaapulwe koshitaasi molwa oondjato dhoongodhi dhopeke ya adhika nadho.

Oshiningwanima shoka osha ningwa Etiyali mondoolopa yaKahao moshitopolwa shaMusati, sho aakulukadhi yaali, yali ya adhika kehe gumwe  ta landitha momapandaanda oongodhi dhopeke oonkulu noompe. 

“Oshigwana osha li tashi piyaganeke opolisi sho tayi lombwele aakiintu mboka ya londe, ya ka popye mpoka ya kutha oongodhi ndhoka, oshoka kakwa li ye na oombapila dhoongodhi ndhoka. Shoka osha ka shololitha aapolisi e taya etha aakiintu mboka,” Shikongo ta ti ngaaka.
Kundana sho a li tala okavidio hoka, oku uvu aantu taya igidha opolisi yi ethe aantu mboka, taya ti inaya londa aniwa presidente okwa ti aantu naya landithe.
Ta ti, oye na iipotha oyindji yomagumbo noongeshefa dha teywa, mwa kuthwa oongodhi, ihe aakwashigwana otaya gamene aantu kaaye na uuyelele kutya oongodhi ndhoka otadhi landithwa momukalo gu li ngiini nodha zi peni.

Aakiintu mboka aniwa sho kwa li ya pulwa kutya oongodhi ndhoka oye dhi kutha peni, oya ti anuwa oye dhi landa kOshikongo. Shikongo okwa ti kape na oshinima hashi landithwa kaashina oombaapila.

Ta kumagidha oshigwana ta ti, inashi kala hashi idhopo miilonga yopolosi, oshoka opolisi otayi gwanitha iilonga yawo.
“Kehe ngoka taka tsikila okuya iilonga yopolisi moshipala noku yi piyaganeka, otaka hulila miikaha yopolisi, e ta patulilwa oshipotha shokupiganeka opolisi y longe iilonga yawo,” Shikongo ta ti ngaaka.

Moshiningwanima inaashi faathana omulumentu gwomimvo 37, okwa si, sho a gwile mokanaala komeya.
Oshiningwanima osha holoka potundi 14h00 yomutenya momukunda Iipumbu moshitopolwa shaMusati.
“Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka a kala e na uuvu woshintona, okwa li a gwile mokanala sho kwa li ti iyogo. Kape na uuyelele wa gwana natango ngele okwa li a adhika kuuwehame mboka ethimbo a li a gwile momeya,” Shikongo a hokolola.
Okwa tseyika nedhina Jackson Johannes Tangeni. Aakwanezimo oya tseyithilwa nomakonaakono gopolisi oge li metifa.
 


2020-09-17  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media