New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshakati tashi opaleke oondjila

Oshakati tashi opaleke oondjila

2022-08-18  Victoria Kaapanda

Oshakati tashi opaleke oondjila

Elelo lyondoolopa lya indile oshigwana mOshakati shi kale ke ondoolopa ya yela oshowo okukutha omamanya moondjila, opo lyi vule okuukilitha ondjila oshowo okundhi opaleka.

Omupopiliko gwelelo lyondoolopa Katarina Kamari okwa ti, otaya ka vula ashike okuukilitha ondjila ndhoka uuna nayo ya mono omayambindhindho okuza moshigwana.

“Ope na aantu mboka haya teyagula po omakuma omakulu nenge haya tungu ihe ohaya thigi omakuma moondjila shoka tu ningile oshindhigu uuna ta tu longo oondjila,” ta popi ngaaka. Kamari ta ti, elalakano okuyambula po ondoolopa yawo opo yi kale pondondo pe na oondoolopa oonkwawo oshowo okukala noondjila dhuukilila. “Otwa hala oondjila ndho pevi ndhi kale dhi li nawa, nethimbo lyomeya ngoka haga yonagulapo oondjila, otadhi vulu okulongithwa oshowo okufala aakwashigwana komahala gawo,” ta fatulula ngaaka. Ta ti, shoka otashi ningwa neyambindhindho lyoshigwana onkene oshigwana otashi indilwa aluhe shi kuthe mo omamanya moondjila nenge pomahala mpoka tashi longele. Kamari natango okwa ti, oya lopotelwa ondoolopa tayi kakekwa koshigwana momimakalo dha yooloka omolwa okwaanako nasha.

“Ota tu indile oshigwana shi kale aluhe shatula uuyogoki komeho, opo tu kale nondoolopa ya yela. Mpoka pena oongaga ihapu pandika no ihapu kaliwa,’’ ta ti ngaaka.

Ta kumagidha oshigwana kutya kehe gumwe na yeleke pehala mpoka e li, napu kale pena endoloma lyiiyagaya. Kamari okwa indile wo natango oyene yo mahala haga gongalwa, ya kale yena uundjugo, opo kehe gumwe a vule okwiiwatele.

“Una pehala hapu gongelwa ihe kapena uundjogo, nena omuntu oha iwatele kehe ashike mpoka taadha, shoka tashi ka keke ehala,” ta popi ngaaka. Ta gwedhapo kutya kehe ngoka taka aadhika ta kakeke nenge ta iwatele kehe mpoka, otaka pewa egeelo.

“Uuyogoki owa simana onkene oshigwana oshi na okukala tashi opaleke omalukalwa gasho oshowo omidhingoloko dhasho opo kuyandwe omikithi tadhi vulu okupitila moongaga,” ta popi ngaaka. Ta kumagidha oshigwana shaShakati kutya, nashi kale sha tula uuyogoki komeho.

“Onda inekela kutya kehe gumwe okwa hala ondoloopa ndjika yi hume komeho, pamukalo gwomayakulo gayooloka, ihe shoka otashi ningwa ashike uuna ondoolopa ya yela, oshoka kape na ngoka ta hala, oku eta ehumo komeho mehala lya gagala,” ta ti ngaaka. 

Ta ti, uuyogoki otawu kala po ashike uuna, kehe gumwe tewu simaneke noku wu tula miilonga.

Etompelo ndyoka olya gwedhwa ashike ke kumagidho lya gandjwa kopolisi yaNamibia oshiwike shike.

Omupopiliko gopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti, kehe ngoka taka aadhika ta iwatele powala, otaka pewa egeelo lyoshimaliwa N$1000 nenge aye mondjeendhililo.

“Ota tu indile oshigwana shi kaleke oshitopolwa shaShana sha yela. Ihe ngoka taka konda oompango ndhoka otaka ungaungwa naye,” ta ti ngaaka.

– vkaapanda@nepc.com 


2022-08-18  Victoria Kaapanda

Share on social media