New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshipotha shomupolisi ta yakele iingangamithi mondholongo sha undulilwa komeho

Oshipotha shomupolisi ta yakele iingangamithi mondholongo sha undulilwa komeho

2023-03-07  Victoria Kaapanda

Oshipotha shomupolisi ta yakele iingangamithi mondholongo sha undulilwa komeho

Oshipotha shomupolisi gwomimvo 28 ngoka kwa li a adhika ta yakele iingangamithi mondholongo mOndangwa osha undililwa momasiku 20 gaJuni nuumvo.

Omupolisi ngoka a li a holoka mompangu Etitano okwa li a tamanekelwa oshipotha shelongitho lyiingangamithi oshowo okukonda oompango dha tulwa po okukondolola iikwamakaya.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana Naftal Lungameni Sakaria okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka mehuliloshiwike omanga omulumentu ngoka a li e li miilonga moshitaasi mOndangwa.

Otaku hokololwa kutya omupolisi ngoka okwa li i iyaka mehala lye lyiilonga ndyoka lyi li kokule kashona nondjendhililo yanaandholongo hoka anuwa a li a adhika ko kaapolisi aakwawo, nooondjato dhombulukweya ga tumba.

Sakaria ta ti, shoka anuwa okwa li sha limbililike aapolisi aakwawo oshoka nomayinyengo ge oga li ga tameke okulimbililika.

Omupolisi ngoka anuwa okwali a kambandhala okumatukapo sho apulwa kutya otaningi shike kombnga hoka, o kwali a tidhwa sigo a kwatwa.

Sho anuwa a li a hadhwa okwali aadhika niingangamithi yongushu N$6 350 oshowo omakaya goYes gongushu N$390.

Sakaria okwa holola ongeyo moshiningwanima shoka.

“Oshiningwanima shoka sha longwa komupolisi otashi sithohoni, no inashi pitikwa mekotampango lyaNamibia,” ta popi ngaaka.

Ta ti, ompangu otayi kalonga iilonga yawo, noku kwashilipaleka kutya uuyuki owa gwanithwa po moshiningwanima shika.

Ta gwedhapo ta ti, itaku kathigwa nando emanya lya londwa ke kwawo.

Sakaria ta nyenyeta kutya, aapolisi kayena oku indhopa muulingilingi oshowo miimbuluma, otaya sitha oshilongo ohoni.

“Aapolisi oyena okukala taya longo pauyuuki nomo shili, okugwanitha po iilonga yawo,” ta nyenyeta ngaaka. 

“Otandi pandula natango aapolisi mboka kwa li ya longo nuudhiginini okumanga omuniilonga pamwe nayo, ngoka a longo iilonga inaayi uka,” ta pandula ngaaka.

Omumvo gwa yi opolisi moshitopolwa shaShana natango okwa li ya manga po omuniilonga gwetanga lyopolisi lyaNamibia sho a li a kutha aalandithi yomomapandaanda omakaya goYes, ngoka inaaga pitikwa moshilongo. 

Oshiningwanima shoka osha li sha holoka mOshakati.

Otaku hokololwa kutya omupolisi gumwe opamwe nomuniilonga pamwe naye okwa li ya ningi oshikonga shopaumwene miineya, e taya kwata Aangola taya landitha omakaya ngoka momapandaanda.

Ngaashi shi li pamulandu gwepangelo lyaNamibia, omakaya goYes oshowo iikolitha yilwe yaza koAngola inayi pitikiwa moNamibia.

Opolisi oya ti, aalumentu mboka okwa li ya kwata ko omapakete go makaya ge li 14.

Otaku hokololwa kutya omapekete go makaya ngoka oga li gongushu N$2 800.

Opolisi oya gwedha po kutya omulumentu ngoka okwa li a gandja ashike iipakete iyali kopolisi omanga yi li 12 ayihe ka kwali ya monika.

vkaapanda@nepc.com.na


2023-03-07  Victoria Kaapanda

Share on social media