New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ya mangwa molwuulunga wiimuna

Ya mangwa molwuulunga wiimuna

2023-02-08  Victoria Immanuel

Ya mangwa molwuulunga wiimuna

 Opolisi yaNamibia oya manga po aantu ye li omugoyi mboka ya adhika niimuna oshowo oonyama kaadhi na oomikandapitikilo.

Omupopiliko gwopolisi yaNamibia Deputy Commissioner Kauna Shikwambi okwa ti, iiningwanima mbyoka oya holoka mehuliloshiwike pomahala ga yooloka moshitopolwa shaHardap, momindhingoloko ngaashi Gochas, Stampriet oshowo Bathanie.

Ta ti, oyendji ya kwatwa po kopolisi, aanyasha nagumwe gwomuyo omukiintu.

Omufekelwa ngoka omushona kuyo ayehe, okamatyona komimvo 16.

Moshiningwanima shimwe, omumati gwomimvo 18 okwa adhika nomutse gwonzi, omakondo oshowo omandjandja, ihe kakwa li ta gandja uuyelele kutya iilyo iikwawo oyi li peni, oshowo kutya onzi ndjoka okwe yi kutha peni.

Oshiningwanima shoka anuwa osha holoka momundhingoloko gwaGochas.

Opolisi oya ti, momundhingoloko omo tuu moka, omwa mangwa omulumentu gomimvo 30 sho anuwa a yaka onzi, yi na ongushu yoN$1 800.

Opolisi moshitopolwa shaHardap natango okwa li ya manga po aalumentu yatatu mwa kwatelwa ngoka gwomimvo 16, ihe okwa ka ethwa miikaha yaakuluntu ye, sho ya adhika niikombo yi li 10 yi na omwenyo, oshowo onyama yoshikombo.

Otaku hokololwa kutya aalumentu mboka kakwa li ya gandja oombapila dhiikombo mbyoka oshowo mpoka taye yi fala oshowo mpoka ye yi kutha.

Mehuliloshiwike natango omwa mangwa omulumentu gwomimvo 29, ngoka a adhika nonyama yoshikombo kaayi na oombapila, ye ina vula okupopya mpoka e shi kutha.

 Oshiningwanima shoka osha holoka natango momudhingoloko goGochas.

Oshigwana osha taalela uupyakadhi wiimuna tayi yakwa po oshilongo ashihe, unene koofaalama nokoohambo.

Okwa ndhindhilikwa kutya olundji mboka haya litha iimuna ohaya kala ye na mo olunyala.

Oshiwike sha zi ko omulumentu gumwe ha landitha onyama kUupindi mOshakati okwa mangwa po sho a li a yaka ongombe yimwe kohambo, momundhingoloko gOkahao.

Omulumentu ngoka okwa li a mangwa nohauto yu udha onyama yongombe.

Opolisi otayi kumagidha oshigwana shi tsikile okulopota iiningwanima yoludhi nduka.

Natango oya pandula oshigwana sho tashi longo nuundhiginini okulopota iiningwanima yi li ngaaka oshowo omayinyengo taga limbililike.

vkaapanda@nepc.com.na


2023-02-08  Victoria Immanuel

Share on social media