New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Liuluta batabela mukiti wa Batshara

Liuluta batabela mukiti wa Batshara

2019-08-12  Aron Mushaukwa

Liuluta batabela mukiti wa Batshara

SANGWALI – Liuluta labatu bamushobo wa Mayeyi ni mishobo yeñwi, neba undumukezi kwa Sangwali ili muleneñi wa mulena wa Mayeyi Boniface Lutibezi Shufu, Lasunda viki yefelile kuyo tabela mukiti wa sizo wa silimo wa Batshara. Sina mobaezezanga mwalilimo zacwale, sikwata sa Mayeyi kuzwelela naha Botswana nibona nebaliteñi. Babeleki bamuuso ni limembala zandu yamilao nibona nebaile kwateñi, hamoho cwalo ni ngambela wa naha Saara Kuugongelwa-Amadhila yeneli yena sibuabui yomutuna. Malena babañwi Kisco Liswani III wa Masubia, ni Joseph Tembwe Mayuni wa Kamaiso ya Sizo ya Mashi nibona nebaile kwateñi.

Mwa manzwi ahae asilimo mulena Shufu nalunduluzi manzwi amulena Liswani III ane abulezi kwamukiti wa Masubia kweli yefelile akuzwiseza pata kozo ni kutwano. Mulena wa Mayeyi naize kozo ni kutwano liswanezi kuzwisezwapata mwahala sicaba sahae nikwande. “Taba yeo kamaniti luiboni mi nilakaza kuitumela kumina nikumisusueza kuli muzwelepili kueza cwalo,” nabulezi. 

Mulena Shufu nakupile hape sicaba sahae kubukeleza limbule za Nyambe, sihulu “likota ni lifolofolo mwanzila yeo bokukwa abokukwaluna neba libukeleza.” Kamukwa oswana Shufu nanyazize kuekezeha kwalitaba zakuzuma isi kamulao mwasikiliti sa Zambezi, ili taba yana ize haibonisi hande mwasikiliti ninaha kabupala. “Kacwalo nibata kususueza sicaba saka kuambuka litaba zakuzuma isi kamulao. Bubangoki habutusi mi sifumu sesifumanwa mwanzila yefosahezi nisona hakisesinde,” neku elelize Shufu. Kwamukiti oswana nakile aitumela kwamuuso hala zwelopili yebonahala hala sicaba. Kono nanyazize “tiyeho yamapurojekiti alico. Kacwalo nikupa tutengo totulukela kuankufisa kutisa mapurojekiti awo kakuli akatisa misebezi nikuhulisa kubateñi kwalico mwasikiliti ninaha cwalo.” Kakufeleleza mulena Shufu nakupile “sicaba sa Mayeyi kaufela kusiala mwakozo nikutwano nako kaufela. Luswanela kufa muuso waluna kutwano yeswanela, lusebeze hamoho nitutengo totuñwi twasizo mwasikiliti se nikwande. Luambuke litaba zelukauhanya, mi lukumalele kuzetisa kutwano nizwelopili mwahala sicaba.”


2019-08-12  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media