New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Lindalamiti zapumbulwa mwa Zambezi

Lindalamiti zapumbulwa mwa Zambezi

2020-09-14  Albertina Nakale

Lindalamiti zapumbulwa mwa Zambezi
Top of a Page

WINDOKO – Lindalamiti zesika fasuka nelifumanwi lipumbekilwe kwa Lizauli mwasikiliti sa Zambezi. Mapokola neba fasuluzi lindalamiti ili zene fumanwi kibabeleki ba Nored hane basweli kukenisa. Mubakweli kuyomuhulu wa sipokola Joseph Nehemia, ili ya okamezi lika ze ezahala mwa Zambezi nanitifalize taba yeo. “Babeleki ba Nored nebasweli kubeleka mi nebafumani lindalamiti zesika fasuka nelisika pumbekwa hahulu. Babeleki nebasweli kukenisa mushitu. Nebabihile taba kwa mapokola mi mapokola nebazwezi kwateñi. “Hane luile kwateñi neluizonga lindalamiti nikulitisa kwa siteshini sa mapokola. Nelubata kuli basike kuzwelapili kukenisa sibaka kufitela mapokola babalumelela, kasamulaho akutatuba sibaka kaminshini yekona kufumana lindalamiti. Neku ezizwe cwalo mi kasamulaho babeleki bakutela teñi kuyo beleka,” nabulezi. Naekelize kuli mapokola bakafasulula lindalamiti, mi nakupile sicaba kubiha lika zesaswalehi hande kwa mapokola mi basike kuliswala. Hane abuzizwe kuamana ni lindalamiti, yomuhulu wa sipokola mwasikiliti sa Zambezi Karel Theron naize: “Haluzibi hande kuli neli ile cwañi kwateñi. Nelifumanwi feela teñi kibabeleki ba Nored hane bayepela likota. Lindalamiti lisupezi hahulu, haluswaneli kusaba.

 Libaka lene litisize kuli babeleki bayemiswe kubeleka, neli kuli limembala za sisole ni limembala zaluna bayofiyela kuli batu bazwelepili ni misebezi yabona. Mwataba yeshutana ni yeo limembala za sisole sesi ketahani kwa Impalila nebasweli sikwata sa babasweli kusinya milafo yanaha. “Nelu bile ni musebezi wa swalisano haluto fumana bayahi ba Namibia ni Zambia bane babata kusila nuka ya Lyambai kuya mwa Zambia ka lonji. Mapokola sebabasutelela mi nebabulelezi mapokola kuli nebasila kuya mwa Zambia kuli bayo lekisa litapi kwa DRC,” nekubulezi Nehemia. 

Babalalu babanyazwa, bayahi ba Zambia bababeli ni muyahi wanaha Namibia alimuñwi, nebasweli ni limbandulu za litapi zene yambilwe kakusebelisa tunyandi twa mweto. Naize kamita litapi zeyambwa mwa Namibia liyo lekisangwa kateko yepahami mwanaha DRC kwa Kasumbalesa. Babanyazwa nebabonahalile mwa Khuta ye nyinyani ya Ngoma. Muyahi wanaha Namibia nalumelezwi kulifa N$1000 yakuli alibelele muzeko kwande, mi babañwi basiala mwatolongo. Taba neisizwe la 5 Yenda, mi muyahi wanaha Namibia kimuuna wa lilimo ze 45 Albert Sinkumbwa, mi bayahi ba Zambia ki Abraham Saimon walilimo ze 43, ni Susan Chilambwe walilimo ze 43.


2020-09-14  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page